กิจกรรมโครงการ

อ่านข่าวทั้งหมด >


อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 24-26 เมษายน 2562

อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอน...

อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโร...

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครู ตชด. รุ่น 1 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครู ตชด. รุ่น 1 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกาย...

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครู ตชด. รุ่น 1 การอบรมการจัดการเรียนรู้...

ดาวน์โหลดคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท.

ดาวน์โหลดคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ...

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลั...

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่  26 – 28 พฤศจิกายน 2561

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเ...

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้ส...


ข่าวสารทั่วไป

อ่านข่าวทั้งหมด >

ภาพกิจกรรม

 

สื่อการเรียนรู้

Media3
Media4
Media1
Media2

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.