กิจกรรมโครงการ

อ่านข่าวทั้งหมด >


ติดตามผลการอบรมครู ตชด. วิชาวิทยาการคำนวณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ติดตามผลการอบรมครู ตชด. วิชาวิทยาการคำนวณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563...

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโค...

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครู ตชด. รุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562

วีดิทัศน์สรุปการอบรมครู ตชด. รุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2...

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครู...

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเ...

สสวท. ได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ให้แก่...

ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 23-24 สิงหาคม 2562 จ.น่าน

ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 23-24 สิงหาคม 2562 จ.น่าน...

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และค่ายเรียนรู้ว...


ข่าวสารทั่วไป

อ่านข่าวทั้งหมด >

ภาพกิจกรรม

 

สื่อการเรียนรู้

Media3
Media4
Media1
Media2

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.