อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye)

อบรมการใช้เลนส์มิวอาย (MuEye) เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี ชั้น 3 สสวท. กรุงเทพฯ

      

      

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.