การประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

เนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สำนักพระราชวัง จึงได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าวในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ในการนี้ มีคณะผู้แทนจาก สสวท. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันหาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

 

      

      

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.