ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 23-24 สิงหาคม 2562 จ.น่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  จ.น่าน

ระหว่างวันที่ 23-24  สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 1. จุดประสงค์
  • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกรักและสนุกอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • เพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจในการคิดและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีเหตุผลพร้อมนำเสนอด้วยหลักการ
 2. เวลาดำเนินกิจกรรม เป็นฐานๆละ 50 นาที เปลี่ยนกิจกรรม ดังนี้
  • ฐานที่ 1 การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • ฐานที่ 2 แยกน้ำด้วยไฟฟ้า
  • ฐานที่ 3 พลังงานความร้อน
  • ฐานที่ 4 ลมและอุตุนิยมวิทยา
  • ฐานที่ 5 เรียนรู้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

© Copyright PSProject , All rights reserved.  | Web Developed by ColorPack Creations Co., Ltd.