มอบสื่อโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 5 มค 60

สสวท. มอบสื่อ หนังสือเรียน คู่มือครู อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ สสวท.