โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 17 มิย 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา